วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนดินถม หมู่ที่ 3 บ้านกุดขมิ้น สายแยกบ้านนายกฤษณะ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง 8968 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสองคร ? หนองพยอม หมู่ที่ 6 บ้านหนองพยอม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านหัวนา ? คุ้มโคกสูง หมู่ที่ 11 บ้านหัวนา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายเจิม ถึง บ้านนายร่วม ดีเปรี่ยม บ้านสองคร หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาประชาคมหลังเก่า ? บ้าน น.ส. หมั่น บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง