วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2566
จ้างบริการเต็นท์ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างติดตั้งเวทีและเครื่องเสียงและค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงานพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้ารอบบริเวณงานและทางเข้า โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างบริการจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถไฟฟ่ากระเช้าเครน หมายเลขทะเบียน 89-3395 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
จ้างบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 11 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ในรูปแบบปฏิทิน จำนวน 2,400 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง ถนนสายบ้านสองคร - บ้านหนองพยอม บ้านสองคร หมู่ที่ 4 จำนวน 1 งาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
จ้างโครงการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ในเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 500 ต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง