องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV
 
ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
 
ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
 
KING OF KING