องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 


ประกาศ อบต.หนองตะไก้ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ อบต.หนองตะไก้ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2560