องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]10
2 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]6
3 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]7
4 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]9
5 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 15 เมษายน 2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]7
6 การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]6
7 การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรกที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]6
8 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]13
9 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]11
10 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]6
 
หน้า 1|2