องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]50
2 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]49
3 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]49
4 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]55
5 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 10 เมษายน 2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]48
6 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 2 เมษายน 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]49