องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
แบบฟอร์มงานพัสดุ กองคลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ใบเบิกบิลน้ำมัน [ 1 ก.พ. 2564 ]0
2 ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ [ 11 ก.ย. 2563 ]60
3 รายงานผลการกำหนดราคากลาง [ 11 ก.ย. 2563 ]56
4 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 ก.ย. 2563 ]58
5 ใบเสนอราคางานจ้างก่อสร้าง [ 11 ก.ย. 2563 ]58
6 บันทึกการต่อรองราคา งานจ้างก่อสร้าง [ 11 ก.ย. 2563 ]59
7 รายงานผลการตรวจสอบสภาพรถยนต์และรายงานการประชุม [ 11 ก.ย. 2563 ]46
8 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 (ตารางที่ 1) [ 11 ก.ย. 2563 ]50
9 บันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย ตาม ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 (ตารางที่ 2) [ 11 ก.ย. 2563 ]51
10 ใบเบิกพัสดุ 2564 [ 11 ก.ย. 2563 ]61
 
หน้า 1|2