องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
แบบฟอร์มงานพัสดุ กองคลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขออนุมัติใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศหรือนำเข้าจากต่างประเทศ [ 2 ก.ค. 2564 ]3
2 ร่างขอบเขตงาน (การจัดจ้าง) [ 1 ก.ค. 2564 ]16
3 ผนวก 2 ว89 [ 1 ก.ค. 2564 ]8
4 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (งานจัดซื้อ) [ 1 ก.ค. 2564 ]12
5 ใบเบิกบิลน้ำมัน [ 1 ก.พ. 2564 ]13
6 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 ก.ย. 2563 ]8
7 ใบเสนอราคางานจ้างก่อสร้าง [ 11 ก.ย. 2563 ]6
8 บันทึกการต่อรองราคา งานจ้างก่อสร้าง [ 11 ก.ย. 2563 ]7
9 รายงานผลการตรวจสอบสภาพรถยนต์และรายงานการประชุม [ 11 ก.ย. 2563 ]5
10 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 (ตารางที่ 1) [ 11 ก.ย. 2563 ]10
 
หน้า 1|2|3