องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองตะไก้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]33
2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 17 มิ.ย. 2563 ]30
3 สถิติการเข้ารับบริการของประชาชน [ 1 ต.ค. 2562 ]29
4 แนวปฏิบัติจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต [ 30 พ.ย. 542 ]37