องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]6
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [ 8 ก.ค. 2563 ]6
3 เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]7