องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับงานประปา จำนวน 17 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2564 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2564 ]2
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 21 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง 8968 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2564 ]2
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการอ่างล้างมือแบบอ่างเดี่ยวพร้อมก๊อก จำนวน 5 ชุด ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]2
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อรับน้ำเข้าสระคุ้มโนนแดง - ทล.1056 บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]13
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมิตร - สวนส้ม บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2564 ]13
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสมเพียง ถึง ศาลปู่ตา บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2564 ]13
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน ลาดยางเป็นถนน คสล. บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 10 สายบ้านนายสีนวล ถึงข้างวัด จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]13
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายบ้านนายโม - บ้านนายมนัส บ้านสองคร หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2563 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7