องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
Competency ของบุคลากร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 พ.ย. 2562 ]8
2 หัวหน้าสำนักปลัด [ 8 พ.ย. 2562 ]6
3 ผู้อำนวยการกองคลัง [ 8 พ.ย. 2562 ]7
4 ผู้อำนวยการกองช่าง [ 8 พ.ย. 2562 ]9
5 ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 8 พ.ย. 2562 ]7
6 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 8 พ.ย. 2562 ]9
7 นักจัดการงานทั่วไป [ 8 พ.ย. 2562 ]7
8 นักทรัพยากรบุคคล [ 8 พ.ย. 2562 ]5
9 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 8 พ.ย. 2562 ]7
10 นิติกร [ 8 พ.ย. 2562 ]9
 
หน้า 1|2|3