องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
Competency ของบุคลากร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 พ.ย. 2562 ]31
2 หัวหน้าสำนักปลัด [ 8 พ.ย. 2562 ]28
3 ผู้อำนวยการกองคลัง [ 8 พ.ย. 2562 ]30
4 ผู้อำนวยการกองช่าง [ 8 พ.ย. 2562 ]32
5 ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 8 พ.ย. 2562 ]31
6 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 8 พ.ย. 2562 ]33
7 นักจัดการงานทั่วไป [ 8 พ.ย. 2562 ]34
8 นักทรัพยากรบุคคล [ 8 พ.ย. 2562 ]28
9 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 8 พ.ย. 2562 ]29
10 นิติกร [ 8 พ.ย. 2562 ]34
 
หน้า 1|2|3