องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบท่อลอดข้ามคลองแคน บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 [ 23 ก.พ. 2560 ]64
12 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกุดขมิ้น [ 20 ก.พ. 2560 ]80
13 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบท่อลอดข้ามคลองห้วยวัด หมู่ที่ 1 บ้านห้วยวัด [ 10 ม.ค. 2560 ]57
14 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านโนนตะแบง-คุ้มโคกสูง หมู่ที่ 8 บ้านโนนตะแบง [ 15 ธ.ค. 2559 ]51
15 ประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 10 รายการ [ 2 ธ.ค. 2559 ]74
16 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 7 ต.ค. 2559 ]127
17 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเท้าภายใน อบต.หนองตะไก้ [ 2 ก.ย. 2559 ]62
18 ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ [ 1 มิ.ย. 2559 ]102
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างติดตั้งหอถังสูง บ้านสองคร หมู่ที่ 4 [ 1 มี.ค. 2559 ]59
20 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 15 ก.พ. 2559 ]84
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9