องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านโนนตะแบง-คุ้มโคกสูง หมู่ที่ 8 บ้านโนนตะแบง [ 15 ธ.ค. 2559 ]8
12 ประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 10 รายการ [ 2 ธ.ค. 2559 ]31
13 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 7 ต.ค. 2559 ]80
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเท้าภายใน อบต.หนองตะไก้ [ 2 ก.ย. 2559 ]16
15 ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ [ 1 มิ.ย. 2559 ]59
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างติดตั้งหอถังสูง บ้านสองคร หมู่ที่ 4 [ 1 มี.ค. 2559 ]17
17 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 15 ก.พ. 2559 ]38
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 15 ก.พ. 2559 ]49
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 [ 12 ม.ค. 2559 ]20
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ 3 [ 25 ธ.ค. 2558 ]13
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8