องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
งานป้องกันและสาธารณภัย
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผ่นพับ การป้องกันภัยแล้ง [ 1 ม.ค. 2558 ]7
2 แผ่นพับ การป้องกันอักคีภัย [ 1 ม.ค. 2558 ]7
3 แผ่นพับ การป้องกันอุทกภัย [ 1 ม.ค. 2558 ]9
4 พระราชบัญญัติจราจรทางบก [ 1 ม.ค. 2558 ]9
5 กิจกรรมปล่อยแถว 7 วันอันตราย [ 30 พ.ย. 542 ]5