องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง [ 11 ก.ย. 2560 ]12
2 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองคร - บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 บ้านสองคร [ 11 ก.ย. 2560 ]12
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]15
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ 31 ส.ค. 2559 ]17
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 [ 29 ก.ค. 2559 ]17
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 [ 30 มิ.ย. 2559 ]15
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 [ 31 พ.ค. 2559 ]23
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 [ 29 เม.ย. 2559 ]17
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 [ 31 มี.ค. 2559 ]18
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 29 ก.พ. 2559 ]17
 
หน้า 1|2