องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
รายงานการประชุม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2558 [ 6 ก.ค. 2558 ]34
2 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 วันที่ 15 สิงหาคม 2557 [ 19 ส.ค. 2557 ]24
3 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557 [ 14 ส.ค. 2557 ]26
4 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 [ 26 มิ.ย. 2557 ]23
5 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 [ 18 ก.พ. 2557 ]21
6 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 13 ธันวาคม 2556 [ 20 ธ.ค. 2556 ]22
7 การประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 18 ตุลาคม 2556 [ 25 ต.ค. 2556 ]22
8 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 วันที่ 15 สิงหาคม 2556 [ 20 ส.ค. 2556 ]21
9 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 วันที่ 8 สิงหาคม 2556 [ 13 ส.ค. 2556 ]23
10 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 วันที่ 24 มิถุนายน 2556 [ 27 มิ.ย. 2556 ]24
 
หน้า 1|2