องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 [ 5 ต.ค. 2558 ]99
22 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 2 ต.ค. 2558 ]85
23 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2558 [ 22 ธ.ค. 2557 ]98
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 [ 3 ต.ค. 2557 ]95
25 ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 [ 29 ส.ค. 2557 ]92
26 งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2557 [ 7 ส.ค. 2557 ]92
27 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ (หมู่ที่ 6,8) [ 28 ก.พ. 2557 ]102
28 การชำระภาษีประจำปี 2557 [ 6 ม.ค. 2557 ]84
29 การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท. 5) ประจำปี 2557 - 2560 [ 4 พ.ย. 2556 ]83
30 กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 4 พ.ย. 2556 ]84
 
|1|2หน้า 3|4