องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ (หมู่ที่ 6,8) [ 28 ก.พ. 2557 ]84
22 การชำระภาษีประจำปี 2557 [ 6 ม.ค. 2557 ]66
23 การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท. 5) ประจำปี 2557 - 2560 [ 4 พ.ย. 2556 ]64
24 กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 4 พ.ย. 2556 ]65
25 การชำระภาษีประจำปี 2556 [ 5 ก.พ. 2556 ]67
26 การชำระภาษี ประจำปี 2555 [ 13 ม.ค. 2555 ]71
27 กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี [ 19 ก.ย. 2554 ]77
28 แผนพัฒนา 3 ปี (ปี 2556-2558) [ 29 มิ.ย. 2554 ]70
29 อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 พ.ย. 542 ]59
 
|1|2หน้า 3