องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การชำระภาษีประจำปี 2557 [ 6 ม.ค. 2557 ]54
22 การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท. 5) ประจำปี 2557 - 2560 [ 4 พ.ย. 2556 ]55
23 กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 4 พ.ย. 2556 ]54
24 การชำระภาษีประจำปี 2556 [ 5 ก.พ. 2556 ]56
25 การชำระภาษี ประจำปี 2555 [ 13 ม.ค. 2555 ]58
26 กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี [ 19 ก.ย. 2554 ]56
27 แผนพัฒนา 3 ปี (ปี 2556-2558) [ 29 มิ.ย. 2554 ]59
28 อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 พ.ย. 542 ]45
 
|1|2หน้า 3