องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประกาศเรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 [ 8 ม.ค. 2559 ]20
12 ประกาศการชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 28 ธ.ค. 2558 ]36
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 [ 5 ต.ค. 2558 ]36
14 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 2 ต.ค. 2558 ]19
15 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2558 [ 22 ธ.ค. 2557 ]33
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 [ 3 ต.ค. 2557 ]33
17 ผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 [ 29 ส.ค. 2557 ]30
18 งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2557 [ 7 ส.ค. 2557 ]27
19 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ (หมู่ที่ 6,8) [ 28 ก.พ. 2557 ]39
20 การชำระภาษีประจำปี 2557 [ 6 ม.ค. 2557 ]23
 
|1หน้า 2|3