องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.


นางสายพิณ  เอี่ยมอุไร  ปลัด อบต.หนองตะไก้  ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หนองตะไก้  ในฐานะประธานกองทุนฯ  ขอเชิญคณะกรรมการกองทุนฯ ประชุม ครั้งที่ 1/2564  ในวันที่ 17 มีนาคม 2564  เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และประชุมข้อราชการอื่น ๆ