องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
 


การประชุมคณะทำงาน ศปส.อ.สูงเนิน และ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอสูงเนิน


การประชุมคณะทำงาน ศปส.อ.สูงเนิน และ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอสูงเนินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา