องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
 


อบต.หนองตะไก้ จัดทำแผนพัฒนาตำบล (เพิ่มเติม)


วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นางสายพิณ เอี่ยมอุไร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ , หัวหน้าส่วนราชการประจำตำบล , ผู้นำหมู่บ้าน และตัวแทนภาคประชาชน ร่วมประชาคมระดับตำบล กำหนดและพัฒนาแผนพัฒนาตำบล เพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลหนองตะไก้