องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
 


โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2559


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2559 ณ สระน้ำสาธารณประโยชน์หนองหิน ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558