องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
 


โครงการโลกสวยด้วยมือหนู ศพด.หนอตะไก้ ปี 2559