องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
 


โครงการตำบลหนองตะไก้น่าอยู่ ปลอดโรค ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2559


กองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.หนองตะไก้
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม  และดูแลบ้านเรือนของตนเองและมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่  และรณรงค์รักษาความสะอาดภายในหมู่บ้าน  พื้นที่สาธารณะ  เพื่อป้องกันแหล่งรังโรคในพื้นที่