ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา